Vi kommer till er!

  • Biologi
  • Miljö och hållbar utveckling
  • Utomhus
  • Workshop
  • Naturvetenskap

Tycker du att det är för långt att resa till Göteborg med dina elever? Ingen fara, museets pedagoger kan komma till er!

Vi har två väletablerade upplägg, Liv i löv och Liv i vatten, som vi kan göra tillsammans med eleverna på er skola. Lektionerna sker utomhus på er skola och vi har med oss all utrustning som behövs. Här nedanför finns en utförligare beskrivning av lektionerna. Läs gärna och hör av dig vid funderingar!

Lektionsbeskrivning: Har du tänkt på hur mycket liv det finns under ytan och under dina fötter? Det är ett myller av maskar, insekter, spindlar och andra smådjur som knappt syns med blotta ögat. Vi pedagoger på Göteborgs naturhistoriska museum fascineras ständigt över alla dessa småkryp! Den fascinationen vill vi gärna sprida till era elever genom att komma på besök till er skola.

Tillsammans fångar vi småkryp med hjälp av håvar eller såll. Med dem kommer en ny värld att öppna sig. Ut ur håvar och såll kommer jord, gamla lövrester och massor av småkryp! För att undersöka småkrypen använder vi luppar och bestämningsdukar. Aktiviteten avslutas med en genomgång då vi presenterar några av fynden lite närmare samtidigt som vi pratar om hur ekosystemen fungerar och hur vi påverkar dem. Tänk om vi får se en dykande dykarlarv eller hoppande hoppstjärt!

Målet med aktiviteterna är att väcka upptäckarglädje, stimulera barnens intresse för naturen och givetvis ge dem kunskap om det myllrande djurlivet alldeles intill oss. Genom detta hoppas vi också att barnen ska bli trygga i naturen.

Praktisk information: Vi har möjlighet att vara hos er ungefär kl. 9-13. Vi brukar räkna med att aktiviteterna är ungefär 45 minuter per grupp. Schemat gör vi i samråd med er vid bokning.

Pris: 2 000:- för transport och extra förberedelsetid. Lektionerna är gratis. Vi träffar så många klasser vi hinner.

Vi kommer till er med all utrustning som behövs. Det vi behöver är en damm eller en plats med lövträd med mycket jord och löv på marken. 

Målgrupp: Från förskola (från 4 år) till gymnasiet. Vi anpassar lektionen efter grupp och ålder.