400 år av Göteborg (90 minuter)

  • Arkeologi
  • Demokrati och jämställdhet
  • Globala perspektiv
  • Historia
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap

Följ med på en resa genom Göteborgs historia, från grundandet på 1600-talet till 1900-talet. Vi färdas genom fyra utställningar som belyser Göteborg genom 1600-1700-1800 och slutligen 1900-talet. Vad har utmärkt Göteborg genom historien och hur har staden utvecklats genom tiderna? Varmt välkomna på en lektion om Göteborgs fyrahundraåriga historia.