Vikingatiden - en del av järnåldern Utgången

  • Arkeologi
  • Grupparbete/övning
  • Historia
  • Religionskunskap
  • Myter och sagor

I denna lektion undersöker vi hur människor levde på järnåldern! Vad berättar de saker som finns kvar från deras liv? Hur såg samhället ut? Fanns Sverige? Och va hände när människorna bytte tro? Genom övningar och samtal rör vi oss genom utställningar som berör järnålder och vikingatiden.