Stenåldern GAMMAL

  • Arkeologi
  • Grupparbete/övning
  • Workshop

Här möter vi de allra första människorna som kom till Västsverige för 12 000 år sedan. Vi följer dem sedan från att de levde som nomader till att de blev bofasta bönder. Vad kan vi lära oss om deras liv utifrån de lämningar som finns kvar? Och vad kan vi inte veta? Hur kan vi tolka det som finns kvar och vad har försvunnit?