Yellow - We're halfway there

  • Dans

Välkomna in i vårt gula universum!

Gult är energins och lekfullhetens färg, men också farans och feghetens.

Bananer, sol, stoppskyltar, gift och byggarbetshjälmar.

Den gula färgen kastar sig mellan vitt skilda associationer och i den dynamiken påminns vi om  att det ofta finns mer bakom det första intrycket om man tänker efter lite, precis som gult inte bara är solen och lyckans färg.

Yellow - We’re Halfway There är en dansföreställning om mänsklighet, sårbarhet och vänskap, med färgen gul som en röd tråd.