Vi som ärvde

Vi är de som ärvde. Barnen till de som flytt, de som formar vårt land idag. Vi är de som ärvde, men vad har vi egentligen ärvt?

Mot bakgrund av de historiska händelserna till följd av revolutionen i Iran 1979 och det efterkommande 8-åriga kriget mellan Iran och Irak, lyfter föreställningen Vi som ärvde berättelserna från de som tvingades lämna sitt land för att undkomma kriget, förtryck och förföljelse. Exil och migration är centrala motiv i vår tid och en realitet för många i Sverige och världen.

Vi som ärvde är en dokumentärt baserad, polyfon föreställning som vill lyfta fram de fysiska, emotionella och psykologiska erfarenheterna av exil och diaspora: Vad gör immigration med en? Hur villkorar och präglar det liv och framtid för både en själv och kommande generationer?

Föreställningen utgår från den iranska flyktingvågen till Sverige på 80-talet och bygger på texter av personer som har ärvt bland andra Marjaneh Bakhtiari, Talajeh Nasiri, Parham Pazooki och Navid Modiri. Genom filmade intervjuer får vi ta del av berättelser från de som flydde för 40 år sedan och på scenen möter vi deras barn.


Föreställningen Vi som ärvde planerades gå till premiär våren 2021. Pandemin satte stopp då och föreställningen flyttades fram till våren 2023. När urpremiären nu börjar närma sig har vår samtid placerat föreställningen i en ny, allvarlig och än mer aktuell kontext, i och med revolutionen i Iran 

Genom de hastigt stegrande protesterna efter den 22-åriga Mahsa Jina Aminis död, bevittnar vi alla en ny revolution i Iran som skakar och engagerar landets befolkning och hela vår omvärld. 

Föreställningen Vi som ärvde ger resonans åt de historiska och nu pågående händelserna i Iran. För de människor som har flytt, de som har ärvt och för de som i detta nu bevittnar en ny historieskrivning inför kommande generationer. 


Folkhögskolor som ingår i  FOKIS vänligen kontakta Angereds Teater för bokningsförfrågan
malin@angeredsteater.se