Ostindiefärderna

  • Biologi
  • Geografi
  • Globala perspektiv
  • Historia
  • Naturvetenskap
  • Lokalhistoria
  • Astronomi

Vad hände egentligen ombord på vägen till Kina? Vi berättar om 1700-talet, om Svenska Ostindiska Compagniet, lasterna, livet ombord på fartygen för folk och fä, mathållning, ordningsregler, stormar och sjömännens strapatser. Vi diskuterar vilka spår handeln med Kina har lämnat i Göteborg, och så avslutar vi med ett kryddtest...