Göteborg i krig

  • Geografi
  • Globala perspektiv
  • Historia
  • Familj
  • Lokalhistoria
  • Krig
  • Flyktings frågor

Göteborg, som landets viktigaste hamnstad, påverkades mycket av världskrigen. Det handlar om arbetslöshet, matbrist och ransonering. Om familjer som drabbades då hundratals fartyg förliste och tusentals svenska sjömän omkom. Om hur Sveriges försörjning blev beroende av lejdbåtarnas införsel av varor via Göteborg. Och om hur krigets allvar blev synligt på nära håll då tyska och allierade krigsfångar utväxlades i Göteborgs hamn...