Så funkar båtar

  • Fysik
  • Geografi
  • Grupparbete/övning
  • Teknik
  • Workshop
  • Äventyr

Hur kan båtar vara så tunga och ändå flyta på vattnet? Vad är det för mystisk kraft som håller dem uppe? Varför ser de olika ut och kan man se på en båt vad den är till för? Hur såg båtarna ut på mormors tid? Och på mormors mormors tid? Vi upptäcker museets utställningar och avslutar med experiment i Akvariet. Vilka båtar flyter och vilka flyter inte?