FEL KLÄDD - på 1700-talet (90 min) utgången

  • Demokrati och jämställdhet
  • Historia
  • Identitet
  • Normer
  • Samhällskunskap
  • Familj
  • Genus
  • Jämställdhet
  • HBTQ
  • Lokalhistoria

Får vi ha vilka kläder vi vill? Finns det lagar som styr det? Eller allmänna åsikter? Det här är en lektion som funderar över kläder och kön, och tar sin utgångspunkt i 1700-talet. Då hade både män och kvinnor smink och peruk, men det var olagligt för en kvinna att ta på sig byxor och för en man att ha kjol. Ändå var det en del som gjorde det. Som Lisbetha Olsdotter som blir halshuggen, och den kända tjuven Lasse-Maja. Varför gjorde det, och hur vågade de?