Industrialiseringen (90 min) GAMMAL

  • Debatt och diskussion
  • Demokrati och jämställdhet
  • Historia
  • Samhällskunskap
  • Jämställdhet
  • Lokalhistoria

Under 1800-talet går Sverige från ett jordbruksland till ett industriland. Det var en tid då samhället förändrades i grunden. Vi gick från att vara ett land där folk levde på landet och försörjde sig av jordbruk till att bli ett land där folk levde i städer och lönearbetade. Under 1800-talet arbetade många i fabriker men även hushållsarbete var vanligt för kvinnorna som blev pigor hos rika familjer. Även barnen arbetade i stor utsträckning.

På 1900-talet kom den allmänna rösträtten och välfärdsstaten växte fram. Nu var det den tunga verkstadsindustrin som drev på industrialiseringen. Företag som Volvo och SKF blev nu några av landets största arbetsgivare samtidigt som den offentliga sektorn växte (skola, vård, omsorg).

Under denna period hände det mycket i samhället. Över 1 000 000 människor lämnade landet i den stora emigrationen, städerna växte, tåg, telefoner och andra nymodigheter förändrade människors liv. 

Vi följer den industriella utvecklingen från 1770-talet till 1970-talet.