Vårt solsystem

  • Rymden
  • Naturvetenskap
  • Astronomi

Solsystemet är vårt hem i universum och på många sätt unikt, inte minst för att det innehåller de enda platserna i kosmos som vi kan utforska på nära håll.

Under en tur genom solsystemet går vi igenom hur det en gång skapades; hur planeterna, asteroiderna och kometerna kom att bli som de blev och varför just vårt solsystem är så passande för liv.  ”Vårt solsystem” går utmärkt att kombinera med lektionen ”Universums historia”.