Att döda en drake

  • Musik

JAERV tar med oss in i de uråldriga historiernas värld och väver ord och musik till berättelser man bär med sig länge efteråt. Att döda en drake tar sitt avstamp i den mänskliga erfarenheten - att där den största faran och rädslan råder - gömmer sig även en skatt och nya möjligheter. För den som överlever vill säga. I folkvisans värld finns inga garantier om lyckliga slut utan tvärtom hänger allt på den enskilda människans val och vardagliga hjältedåd.

Idén till föreställningen kom under en av gruppens många resor till USA och Japan. De slogs av hur de gamla folkvisorna - som sjöngs på svenska - berörde publiken var man än kom genom sina enkla men djupa teman. Berättelser som burits genom historien och träffar oss med full styrka här idag. Gruppen vill genom denna föreställning dela med sig av den frigörande kraft som vår musikaliska berättartradition ger oss i lika delar vemod som glädje. Föreställningen har byggts för att skapa ett mänskligt möte där gruppen agerar så nära publiken som möjligt. Ljud och ljus designas så att hela konsertlokalen är dukad för ett möte med ögonkontakt.