Sanningen, jag svär!

  • Dans

En interaktiv dansupplevelse om cancelkultur och åsiktspolarisering i den digitala världen med hiphopstilen Locking som uttrycksform. Följt av ett modererat samtal kring de aktuella frågorna.


Vem har tolkningsföreträde om vad som är sant och hur kan det ta sig i uttryck?
År 2020 erkände språkrådet att cancelkultur var ett ord som tagit sig in i det svenska språket.
Detta som en följd av möjligheten att på nätet kunna ta avstånd ifrån åsiktsmotståndare.

Dansaren och koreografen Elnaz Paiamani bjuder in dig till en av hennes generations svåraste personliga utmaningar idag, hur vi förhåller oss till information och när vi bildat oss en uppfattning, vad det gör med oss.

På resan lär vi oss mer om de omedvetna tendenser eller bias som vi bär med oss i mötet med- eller avfärdandet av information. Vi befinner oss i en värld där ens egna Googlesökresultat skiljer sig från grannens. Vi kan idag avfölja, öppet hänga ut och bojkotta åsiktsmotståndare. Vem är det som har rätt och vad blir konsekvensen?

Verket dansas i tidsenlig form, genom hiphopkulturens flera uttryck med tyngden i stilen Locking.
Dansen rotar sig i följsamhet till musikens gung men samtidigt med en skarphet som kontrast.


Koreografi: Elnaz Paiamani, Mpululu Ntuve
Dansare: Elnaz Paiamani, Mpululu Ntuve och Samuel BoquistInnan föreställningen

Före föreställningens start kommer det i foaljén finnas blad med QR-koder som skannas av publiken. Koden leder till en digital defenitionslista(av ord som t.ex. bias) som en kort bakgrund till föreställningen.
Direkt efter verket framförts modererar dansarna en interaktiv diskussion kring frågorna tillsammans med publiken.