Kroppologi

  • Teater

En musikalisk hyllning till kroppen!

Det är bra att ha en kropp. Praktiskt på något sätt. Och tänk allt som ryms inuti en kropp. Tarmar, ben och tankar. Min kropp, din kropp, vår kropp. Med kropp, om kropp, för kropp. Och själ. Lång kropp, glad kropp, snabb kropp, rund kropp. Utanpå kropp, inuti kropp, vid sidan av kropp. Tre musiker, tre sångare, tre kroppar. Musik, sånger, humor, funderingar, frågor, respekt, lek och poesi. Kroppologerna kommer till klassrummet och spelar, sjunger och läser dikt!