Gathenhielmska reservatet

  • Historia
  • Lyssna och prata
  • Utomhus
  • Familj
  • Lokalhistoria
  • Uppväxtskildring

I det gamla Majorna låg krogarna tätt och poliserna var få. Särskilt Allmänna vägen med alla sina sjömanskrogar var en farlig trakt. I den här lektionen berättar vi om kungens kapare Lars Gathenhielm, liv och död för sjömän och vanliga människor i Majorna samt Oljekvarn, där de rika och berömda brukade gå på bjudning... Tänk på att hela lektionen ges utomhus. Kläder efter väder!