Idéer kan inte bli fossiler # 2 Projekt

I den här workshopen tittar vi på runstenar, kilskrift, hällristningar och grottmålningar. När började människan att skriva och rita i sten? Vilka sorts berättelser skrev hon? Vad föreställer de olika bilderna vi ser? Hur kommer det sig att de finns kvar så lång tid efter att de gjordes? Tillsammans undersöker vi stenens olika former; berggrund, klippor, sand, cement och lera. Hur kommer det sig att lera kan vara så mjuk, men också såpass hård så att det håller i tusentals år? Vi ser på bilder på arkeologiska utgrävningar. Efter genomgångarna så ritar vi tillsammans. Vi arbetar med svart tuschpenna på papper och vi ristar i lerplattor. Vad skulle du vilja berätta om, om du fick möjligheten att rista in något i sten så att det fanns kvar efter tusen år?

Clara Aldén, konstnär, leder workshoparna och kommer skapa skulpturer i granit baserat på barnens teckningar.

Kan en sten bli en häst? Workshopen är en del av ett treårigt konstpedagogiskt fördjupningsprojekt som är ett samarbete mellan Göteborgs Konsthall och förskolorna i Eriksbo. För mer info om projektet kontakta gärna: Mija.renstrom@kultur.goteborg.se


Här hittar ni tillgänglighetsinformation inför ert besök hos oss.