Göteborgs Konsthall på egen hand före öppettid

  • Konst och bild
  • Samtidskonst
  • Äventyr
  • HBTQ

Passa på att besöka konsthallen före öppettid och njut av lyxen att ha konsten helt för er själva! 

Konsthallens pedagog tar emot och ger en kort introduktion om hur besöket går till och om den aktuella utställningen. Sedan finns konstpedagogen tillgänglig för frågor. 

Du som lärare ansvarar för gruppen och ert besök. Läs igenom ”Förberedelsematerial Gibca” inför besöket (se bilaga).  

För de yngre eleverna (Fsk-åk 3) finns en skattjakt som ni kan använda under ert besök. För de äldre eleverna har vi tagit fram en lärarhandledning som du som lärare kan använda i planeringen av besöket (se bilaga). Vi har möjlighet att hålla videoverken avstängda före öppettid och enbart sätta igång dem ifall ni önskar det. Det går bra att samla gruppen i vår ateljé, där ni också kan skapa utifrån den aktivitet som presenteras där. 

Utställningen vi visar ingår i Göteborgs Internationella Konstbiennal rum, där Göteborgs Konsthall är en av flera utställningsplatser runtom i Göteborg. Årets utställning visar konstverk som på olika sätt utmanar dominerande tankemönster. Konstnärerna som ställer ut på konsthallen berör frågor om relationen mellan människa och maskin, miljöförstöring, migration, minoritetskultur och queeridentitet. Genom ljud, ljus, lukt och olika material stimuleras våra sinnen. Hur känns det att röra sig i flödande gult ljus? Eller att fysiskt interagera med ett av konstverken?

Här hittar ni tillgänglighetsinformation inför ert besök hos oss.