Världens läsare!

  • Litteratur
  • Svenska som andraspråk
  • språk

Världens läsare! är ett projekt som drivs av Översättarcentrum och går ut på att uppmuntra flerspråkiga barn i utsatta områden att utveckla sin språkliga superkraft och se sitt andra modersmål som en tillgång. Projektet vill på detta sätt öka känslan av delaktighet och tillhörighet i samhället och inspirera till språkutveckling. Vi gör detta genom att låta professionella översättare möta barn och på ett lekfullt sätt vidga barnens kunskaper om och intresse för språk och se att det finns behov av deras språkkunskaper i samhället. 

För elever i åk 4–6 med annat/fler modersmål än svenska

Tidsåtgång 50–60 min 

Antal elever Max 25

Vid frågor kontakta barn.stadsbiblioteket@kultur.goteborg.se