Utställning: Långsamhetens vällust - Zheng Bo

  • Biologi
  • Miljö och hållbar utveckling
  • Samtidskonst
  • Existentiella frågor
  • Naturvetenskap
  • Biologisk mångfald

2023.12.09-2024.04.14

 ”Om vi verkligen vill gå in i en framtid där människan inte är världens centrum, måste vi behandla andra former av liv och materialitet med full respekt — biologiskt, intellektuellt och politiskt.

– Zheng Bo


Konstnären Zheng Bo söker efter ett förhållningssätt där vi frångår en människocentrerad världsbild och strävar efter samhörighet mellan alla levande varelser. I sin praktik studerar han växter och lär sig av experter inom botanik och biologi.

 Tillsammans rör vi oss i utställningen och omprövar våra föreställningar om naturen och människan genom verk där vi upplever dans i en skog, blyertsteckningar av växter och en stor mossbädd, en växt som funnits på jorden i miljontals år.  

Under utställningsperioden erbjuder Göteborgs Konsthall ett brett utbud av lektioner för alla åldersgrupper, både skapande lektioner och lektioner med dialog i fokus men med uppgifter som aktiverar eleverna. 

Under vecka 5 och 6 samarbetar vi med pedagoger från Botaniska trädgården där deras vetenskapliga kompetens kommer in.


I Göteborgs Konsthalls lektioner sätts elevernas upplevelse i fokus och här erbjuds tillfällen att med konstens hjälp utveckla kommunikativa och begreppsliga förmågor genom att aktivt delta i samtal tillsammans med konsthallens pedagog.

 Mer info om Långsamhetens vällust och Göteborgs Konsthalls aktiviteter: https://goteborgskonsthall.se/utstallning/langsamhetens-vallust/