Visning & Workshop: Långsamhetens vällust

  • Konst och bild
  • Miljö och hållbar utveckling
  • Samtidskonst
  • Existentiella frågor

I den dialogbaserade lektionen försöker vi stanna upp, fokusera och iaktta detaljer. Konsthallens pedagog aktiverar eleverna genom olika konstpedagogiska övningar och genom samtal med fokus på elevernas egna reflektioner kring de frågor utställningen väcker.   

 Hur samspelar vi med naturens liv och rytmer? Vad behövs för att vi ska börja tänka bortanför en människocentrerad världsbild och i stället söka samhörighet med alla levande varelser?

 Konstnären Zheng Bo söker genom en daoistisk livsfilosofi och en konstnärlig praktik svar på frågorna ovan. Välkomna in i hans värld där vi upplever dans i en skog, blyertsteckningar av växter och ett verk helt uppbyggt av levande mossa, en växt som funnits på jorden i miljontals år.  

 

Lektionerna i denna utställning är ett bra tillfälle för lärare att samarbeta över ämnesgränserna. Kombinera t.ex. biologi och filosofi, svenska eller bild och följ i mån av tid upp besöket utifrån respektive ämne.