Den mjuka mossans lugnande kraft

  • Miljö och hållbar utveckling
  • Samtidskonst
  • Existentiella frågor
  • Hälsa och livskraft

I sina konstnärliga projekt arbetar Zheng Bo med både människor och växter. Tillsammans rör vi oss i utställningen och omprövar våra föreställningar om naturen och människan genom verk där vi upplever blyertsteckningar och ett verk byggt i mossa, en växt som funnits på jorden i miljontals år.  

Dessa delar bildar tillsammans en lektion där målet är att barnens upplevelse sätts i fokus och ett tillfälle att med konstens hjälp utveckla kommunikativa och begreppsliga förmågor genom att aktivt delta i samtal tillsammans med konsthallens pedagog. Det ges tillfälle att öva språk och rumsupplevelser i förhållande till sig själv och konsthallens miljö.