Familjen Simpsons i Auschwitz – samtidskonst om förintelsen

  • Historia
  • Lyssna och prata
  • Samtidskonst
  • Andra världskriget
  • Samtidshistoria

Numera finns det få kvar som kan vittna om vad som hände. På vilka sätt är förintelsen angelägen för oss idag? I lektionen ser vi exempel på hur samtida konstnärer berättar om det som hände. De väljer att använda lego, serieteckningar, projektioner m.m. Blir det alltid bra – eller blir det rent av smaklöst ibland? Hur gör man minnesmonument över förintelsen?

I lektionen får eleverna själva aktivt tolka och reflektera över bilder och fundera över vad de har sett, läst eller hört om förintelsen som berört dem.  

Lektionen är dialogbaserad och utgår från bilder via projektor. Lektionen är helt frikopplad från den pågående utställningen på konsthallen.


OBS! Lektionen ges oftast i ett rum som rymmer max 20. Behöver ni komma med större grupp välj företrädesvis måndag eller en lektionstid före kl 11.00 så kan vi ge lektionen i ett av konsthallens större gallerirum.