Skolprogram - Ultra

Under den arabiska våren 2010 – 2012, stod fotbollssupportrar i centrum för flera av de folkliga upproren i Nordafrika och Mellanöstern. Flaggor med olika klubbars färger syntes i demonstrationståg och läktarsånger hördes på torgen. Kraften som annars användes för att stötta det egna laget, mobiliserades för att protestera mot makthavare. Gemensamt för dessa supportergrupper var att de kallade sig för ultras – en ungdomskultur som sedan 1960-talet har spridit sig i Medelhavsområdet. 

Vilka är dessa ultras? Vad händer när det passionerade supporterskapet blir politik? Utställningen innehåller material från filmare, forskare, fotografer och journalister som fått ge olika perspektiv. Genom dokumentation från Algeriet, Egypten, Turkiet, Marocko, Tunisien, Israel och Palestina undersöker Ultra –fotboll och politik vid medelhavet supporterskapet som ett kulturfenomen. 

Utställningen lyfter fram gemenskap, kreativitet och ståplatsläktaren som eskapism. Men den riktar också en kritisk blick mot våld och exkluderande manlighet.

Det handlar om bittra rivaler i Istanbul som tillfälligt enas för att rädda en park. Om opolitiska grupper som hamnade i den egyptiska revolutionens centrum. Om tomma läktare i Tunis och om att som kvinna kämpa mot en värld helt dominerad av män. 

I den här utställningen kan du boka ett skolprogram med en museipedagog.

Utställningens innehåll passar särskilt vuxenutbildning (folkhögskola/komvux) och gymnasiet med ämneskoppling till kursen samhällkunskap 1 bl a. 

-Mediers och informationsteknikens roll i samhället, med särksilt fokus på sociala medier

-Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att
människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap, med särksilt fokus på induviduellt och kollektivt engagemenang.

Välkommen att boka in ett skolprogram med din klass.


Önskar ni komma i kontakt med oss?
Ni når oss enklast på skolinfo@varldskulturmuseet.se
Telefonnummer: 010-4561178 (Telefontid onsdagar kl.13-16)