Göteborgs Konsthall på egen hand före öppettid

  • Konst och bild
  • Samtidskonst
  • Biologisk mångfald

Passa på att besöka konsthallen före öppettid och njut av lyxen att ha konsten helt för er själva!  

Konsthallens pedagog tar emot och ger en kort introduktion om hur besöket går till och om den aktuella utställningen. Sedan finns konstpedagogen tillgänglig för frågor.  

Du som lärare ansvarar för gruppen och ert besök. Läs igenom ”Förberedelse inför ert besök på Göteborgs Konsthall” inför besöket (se bilaga).   

För de yngre eleverna (Fsk-åk 3) finns en skattjakt som ni kan använda under ert besök. För alla årskurser har vi tagit fram en lärarhandledning som du som lärare kan använda i planeringen av besöket (se bilaga). För alla skolåldrar finns det en klassuppsättning av teckningskit med instruktioner om hur de kan användas. Du använder den på det sätt som passar dina elever. Vi har möjlighet att hålla videoverken avstängda före öppettid och enbart sätta igång dem ifall ni önskar det. Det går bra att samla gruppen i vår ateljé, där ni också kan skapa utifrån den aktivitet som presenteras där.  

Utställningen vi visar fram t.o.m. 14 april heter Långsamhetens Vällust av konstnären Zheng Bo. Läs mer om utställningen på konsthallens hemsida

Därefter visas en utställning med konstnären Jonatan Pihlgren. Utställningen öppnar den 4 maj.


Här hittar ni tillgänglighetsinformation inför ert besök hos oss.