Skolprogram - Existens

  • Debatt och diskussion
  • Filosofi
  • Grupparbete/övning
  • Historia
  • Etik och värderingar
  • Religionskunskap
  • Sorg
  • Existentiella frågor
  • Traditioner och sed

Nu finns möjligheten att boka skolprogram i vår senaste utställning, Existens. Det här är en liten utställning för de stora frågorna i livet.

Utställningen kommer stå klar med alla teman 2025 och kommer öppna upp för fler frågor om identitet och framtid, att växa upp och lämna barndomen bakom sig, vad det är att bli vuxen. Här kommer det gå att jobba med ämneskoppling till religion, psykologi,  filosofi och sociologi. Ett museibesök är också bra språkträning. Utställningens första deltemat handlar om döden, förställningar om döden, begravningsritualer och sorgebearbetning.

Vi gör en särskild satsning för vård och omsorgselever med möjlighet att diskutera vård i livets slutskede, och funderar kring olika traditioner för begravning och sorg. Innehållet i den här utställningen dockar i flera av Vård & omsorgsprogrammets ämnen och går att genomföra i alla årskurser från år ett till år tre när de varit ute på praktik.

skolprogrammet kommer kretsa kring tre stora frågor:

- Vad kan vi förvänta oss inför mötet med en patient och anhöriga som står inför livets slutskede

- Vilka begravningsritualer känner vi till?

- vilka sätt finns det att uttrycka sorg?


Inför skolbesöket

Be eleverna fundera över vad tror att museibesöket kan ge, vad de förväntar sig och om de har tänkt på någon av de tre frågorna ovan. Genomför gärna en reflektionsövning kring någon av frågorna.

Under skolprogrammet

Vi möts i helklass och jobbar sedan i grupper med en faktatext med några förståelsefrågor kopplat till ett föremål eller berättelse i utställningen. De får också en en större diskussionsfråga. Vi erbjuder också ett pyssel eller skapande till aktiviteten. Sedan möts vi i helklass igen och tar del av varandras upptäckter i utställningen.

Efter museibesöket.

Följ upp besöket med att koppla tillbaka till reflektionsövningen inför besöket. Eleverna kan kort skriva ner  vilka ämnen som fångade dem. Ge även möjlighet att prata om frågor som kommit upp från besöket.


Välkommen att boka in din klass eller kontakta oss för mer information.

Ni når oss enklast på skolinfo@varldskulturmuseet.se
Telefonnummer: 010-4561178 (Telefontid onsdagar kl.13-16)