Lärarhandledning till Långsamhetens Vällust, 9/12-14/4

  • Grupparbete/övning
  • Samtidskonst
  • Existentiella frågor
  • Biologisk mångfald

Lärarhandledning

I lärarhandledningen finns information om utställningen Långsamhetens vällust av konstnären Zheng Bo.  I mötet med konsten kan nya perspektiv, tankar och idéer födas. Syftet med lärarhandledningen är att inspirera till reflektion och fördjupat utforskande av de frågor konstnären lyfter fram. Du får förslag på frågor att arbeta med i din klass samt konkreta tips på skapande aktiviteter. Använd materialet före, under tiden eller efter ett besök i samtalet med eleverna. Du laddar ner bilagan till höger. Hoppas ni får en fin upplevelse på Göteborgs Konsthall!


Förberedelsematerial

I förberedelsematerialet hittar du praktisk information som förbereder dig och eleverna inför erat besök på Göteborgs Konsthall. Du laddar ner bilagan till höger.