Nutida konst

 • Demokrati och jämställdhet
 • Filosofi
 • Historia
 • Identitet
 • Konst och bild
 • Lyssna och prata
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Normer
 • Etik och värderingar
 • Svenska
 • Existentiella frågor


Vi undersöker många olika sorters konst från de senaste åren, med vitt skilda material, tekniker, uttryckssätt och motiv. Kanske ser vi också konstverk som tänjer på gränserna för vad konst är. På Göteborgs konstmuseum finns ett konstverk som liknar små mattor på väggen, ett annat byggt av upphittade möbler och utrustning från förråden och ett tredje som är ett pingisbord. Andra samtida konstnärer väljer att uttrycka sig med traditionella tekniker som oljemåleri. All konst på museet har någon gång varit samtida! Hur speglar konsten den tid vi lever i idag?

Lektionen åldersanpassas.

 

Praktisk information

Kom med max 30 elever. Mindre grupper är att föredra. 

Lektionen är bokad då ni fått bekräftelse via mail. 

Berätta för dina elever om vad som gäller under museibesöket. Se bilagan "Förberedelsehäfte"  till höger på sidan för information inför ert besök. Studera gärna dokumentet tillsammans med klassen!

När vi har stängt (före 11.00 samt måndagar) kan ni inte gå själva på Göteborgs konstmuseum utan släpps in av er konstpedagog fem minuter före lektionen och blir följda ut när den är slut. Möjlighet att äta matsäck finns alla dagar utöver måndagar, meddela i förväg om detta önskas.

Har din klass speciella behov? Informera gärna om det i din bokning. Här kan du läsa mer om tillgängligheten på museet: https://goteborgskonstmuseum.se/besok-museet/tillganglighet/

För personer med hörselnedsättning tillhandahåller vi Whispers guidesystem. Meddela gärna i förväg om behov finns.

Har du nyanlända elever, välkomstklasser, språkintroduktionsklasser, SAS eller SFI? Du vet väl att det finns speciella lektioner på lätt svenska?

Om ni önskar att lektionen utförs på annat språk än svenska så innebär det ett språktillägg på 580:- som täcker konstpedagogens extra inläsning. Skriv ert önskemål tydligt i bokningen.

Kostnad för skolor utanför Göteborgs stad 550 kr.