Vadå konstmuseum?

 • Demokrati och jämställdhet
 • Filosofi
 • Historia
 • Identitet
 • Konst och bild
 • Lyssna och prata
 • Normer
 • Etik och värderingar
 • Samtidskonst
 • Svenska
 • Existentiella frågor


Vad är egentligen Göteborgs konstmuseum för plats? Varför samlar vi på konst, vad kostar en tavla och vad händer om en målning går sönder? Vem har bestämt vad som ska hänga på väggarna? I den här lektionen får du svar på dina frågor om Göteborgs konstmuseum och en rolig presentation av museet och konsten! Lektionen utgår i möjligaste mån från elevernas egna frågor och funderingar. Lektionen ålders-/nivå-anpassas och är även lämplig för SFI-elever på alla nivåer. Allt från en lekfull undersökning av rummen med spännande berättelser, till djupgående samtal om historieskrivning, vilka vi ser i konstverken och normkritik.

Förbered gärna frågor, så svarar vi så gott vi kan!

Lektionen åldersanpassas.


Praktisk information

Kom med max 30 elever. Mindre grupper är att föredra. 

Lektionen är bokad då ni fått bekräftelse via mail. 

Berätta för dina elever om vad som gäller under museibesöket. Se bilagan "Förberedelsehäfte"  till höger på sidan för information inför ert besök. Studera gärna dokumentet tillsammans med klassen!

När vi har stängt (före 11.00 samt måndagar) kan ni inte gå själva på Göteborgs konstmuseum utan släpps in av er konstpedagog fem minuter före lektionen och blir följda ut när den är slut. Möjlighet att äta matsäck finns alla dagar utöver måndagar, meddela i förväg om detta önskas.

Har din klass speciella behov? Informera gärna om det i din bokning. Här kan du läsa mer om tillgängligheten på museet: https://goteborgskonstmuseum.se/besok-museet/tillganglighet/

För personer med hörselnedsättning tillhandahåller vi Whispers guidesystem. Meddela gärna i förväg om behov finns.

Har du nyanlända elever, välkomstklasser, språkintroduktionsklasser, SAS eller SFI? Du vet väl att det finns speciella lektioner på lätt svenska?

Om ni önskar att lektionen utförs på annat språk än svenska så innebär det ett språktillägg på 500:- som täcker konstpedagogens extra inläsning. Skriv ert önskemål tydligt i bokningen.

Kostnad för skolor utanför Göteborgs stad 450 kr.