Lektion på lätt svenska: Vi pratar om en bild – för nyanlända elever, förberedelseklasser och SFI

  • Grupparbete/övning
  • Historia
  • Identitet
  • Konst och bild
  • Lyssna och prata
  • Etik och värderingar
  • Svenska
  • Svenska som andraspråk


Detta är en lektion där vi på enkel svenska pratar om en konstbild, exempelvis en målning. Vi sätter ord på vad vi ser genom att beskriva vad bilden föreställer, vad som händer, vilka färger vi ser, vilken årstid och vilket väder det är osv. Vi pratar också om hur bilden berör oss: om vi blir glada, ledsna, längtande eller något annat när vi tittar på bilden. Eleverna får också under en del av lektionen arbeta tillsammans i grupp, avslutat med en enkel redovisning för klassen.

Lektionen passar bäst för en elevgrupp på max 15 personer. Boka gärna fler tillfällen om ni är en större grupp!

 

Med lektionen vill vi:

·         Introducera eleverna till Göteborgs konstmuseum och ge dem möjlighet att uppleva det utifrån sina egna förutsättningar.

·         Erbjuda en museilektion som utgår från elevernas språkliga förutsättningar och ger möjligheter att träna svenska språket.

·         Med konstens hjälp göra språkträningen lustfylld och fungera som ett komplement och en inspiration i svenskundervisningen.

·         Bekräfta eleverna i användningen av det ordförråd de har och visa på användbarheten i ett nytt sammanhang.

·         Stärka elevernas tillit till den egna upplevelsen av ett konstverk.

·         Göra eleverna bekanta med Göteborgs konstmuseum som plats, dit det går att komma också på egen hand och ta del av utbudet.


Praktisk information

Mindre grupper är att föredra! Lektionen är bokad då ni fått bekräftelse via mail.

Beskriv vilken språklig nivå eleverna är på och berätta gärna om det är något särskilt eleverna behöver träna på eller något tema ni arbetar med.

Berätta för dina elever om vad som gäller under museibesöket. Se bilagor "Förberedelsehäfte" och "Lätt svenska - frågor att printa" till höger för information inför ert besök. Studera gärna dokumentet tillsammans med klassen!

När vi har stängt (före 11.00 samt måndagar) kan ni inte gå själva på Göteborgs konstmuseum utan släpps in av er konstpedagog fem minuter före lektionen och blir följda ut när den är slut. Möjlighet att äta matsäck finns alla dagar utöver måndagar, meddela i förväg om detta önskas.

Har din klass speciella behov utöver språket? Informera gärna om det i din bokning. Här kan du läsa mer om tillgängligheten på museet: https://goteborgskonstmuseum.se/besok-museet/tillganglighet/

För personer med hörselnedsättning tillhandahåller vi Whispers guidesystem. Meddela gärna i förväg om behov finns.

Kostnad för skolor utanför Göteborgs stad 450 kr.


Information med anledning av Covid-19

Göteborgs konstmuseum följer myndigheternas uppdateringar och rekommendationer. För att förhindra smittspridning har vi vidtagit följande åtgärder på museet: 

 

Vi har infört extra städrutiner.

Vi uppmanar våra besökare att stanna hemma vid symtom, vara extra noga med handhygien och att hålla behörigt avstånd till pedagog och övrig personal på museet. 

Samtliga lektioner äger rum utanför museets öppettider.  Vi tar emot en grupp i taget och lektionerna är förlagda med extra långt mellanrum för att undvika möten med andra grupper i vår entré. 

Vi erbjuder både digitala och fysiska lektioner för skolklasser. Skolor kan välja vad som passar dem bäst utifrån rådande direktiv och avstånd till institutionen.

Utifrån storlek på grupp begränsas visningen till de rum där trängsel kan undvikas och avstånd hållas.