Vara Vän

"Du liknar en ros med diamanter på. Dig vill jag hålla i hand och gå". Amanda Löfman & Caroline Råbacka, 8 år 

Att mötas i musik Musik är lust, glädje, gemenskap, kommunikation, språk. Musik kan få oss att skratta och gråta, hoppa och dansa, jubla och yla. Men musik kan också trösta och lugna. VARA VÄN är en lekfull föreställning för förskolan eller sär/träningsskolan som spelas i ringform. Barn och vuxna möts i enkla sånger, rörelser och lekar där alla kan delta på ett meningsfullt sätt. Vi samspelar, improviserar och gör musik tillsammans. Barnens lust, nyfikenhet och delaktighet står hela tiden i fokus. 

Alla grupper får ljudfiler & noter i förväg med de sånger som ingår i föreställningen.

Obs! föreställningen riktar sig till särskola, lågstadiet.  

Att tänka på när du bokar föreställningen till din skola: 

  1. Boka båda tillfällen, 9.30 och 10.45 på den dag du väljer, till två olika grupper på er skola. Musikgruppen kommer ut till en skola per dag och ger då två föreställningar för två olika grupper.
  2. Lokal: det behövs en stor samlingssal eller gymnastiksal. 20 elever med lärare samt musikerna sitter i en stor ring, därför behövs en stor lokal med fri golvyta. Gruppen tar med sittunderlag till alla samt kontaktar er inför spelningen.