El Rey Shangó Superior

Projektet El Rey Shangó Superior, skapat av kubanska musikern Rolando Lara, låter professionella kubanska musiker spelar ihop med unga musiker/musiklärare/musikstudenter. Repertoaren spänner över en tidsperiod från slutet av 1800-talet till nutida kubansk populärmusik.  Gruppen med gäster har spelat på Nefertiti och ett fullsatt Stora Teatern i Göteborg, Vara Konserthus och med elever från Lilla Akademien/KMH på Fasching i Stockholm. Mötet med, en, för många, ny sorts musik, och mötet mellan unga musicerande och vuxna professionella musiker är unikt. Populär-musik i stora sättningar är numer ovanligt och El Rey Shangó Superior fyller en viktig plats, i att på ett innovativt sätt representera detta, och samtidigt nå helt nya publikgrupper.


Medverkande i projektet
Rolando Lara, percussion och ledare/ initiativtagare
Dayien Jone Castro, sång och flöjt 2
Carina Gutiérrez bas/kör
Lazara Cachao piano/kör
Oslen Ceballos trumpet/kör
Yohannier Ramos percussion/kör