Khorshid

  • Film
  • Mänskliga rättigheter
  • Barnkonventionen

Khorshid/Sun Children. Iran 2020. 99 min. Persiskt tal, svensk text. Regi: Majid Majidi

Med enklare jobb och småbrott kämpar 12-årige Ali och hans vänner för att överleva och försörja sina familjer. När han anförtros hemligheten om en gömd skatt begravd i underjorden väcks hoppet om en bättre tillvaro. Men vägen dit är allt annat än okomplicerad och ljus och mörker följs oskiljaktigt åt.

Se: Barnkonventionen.

I samarbete med Levande Historia och MR-gruppen på Grundskoleförvaltningen, bjuder vi på visningarna av Khorshid.
Dvs kostnadsfri för alla elever, F-gymnasiet, i Göteborg oavsett organisationstyp och inriktning.

En inspelad föreläsning av Bibi Karlsson kommer att skickas ut i samband med filmen.
Bibi Karlsson är förskollärare och har arbetat med barn i hela sitt yrkesverksamma liv, både här hemma i Sverige och utomlands.
Bibi är engagerad i en internationell organisation som heter OMEP, en sammanslutning med medlemmar i 70 länder runt om i världen. OMEP arbetar och driver frågor som barns villkor genom Barnkonventionen och att arbeta i olika projekt med Hållbar utveckling som grund. Det pågår mycket intressant arbete inom dessa områden, Finns en hemsida för den som vill veta mer: www.OMEP.org.se 

Hon har arbetat med fackliga frågor på Lärarförbundet, särskilt intressant att möta medlemmar kring diskussioner om bla. yrkesetik, där det finns tydliga kopplingar med Barnkonventionen.
Hon brukar föreläsa om Barnkonventionen på förskollärarprogrammet, GU och tycker arbetet med hur en arbetar konkret, är en väldigt viktig fråga att lyfta fram och diskutera.