Härma konsten


Hur står den stolta kvinnostatyn, hur låter ugglan och hur känns den skira mobilen som hänger från taket? Människan härmar sin omvärld för att lära sig nya saker. Konsten är full av former, rörelser, känslor och uttryck, och ibland måste vi titta närmre för att förstå. Genom att använda våra kroppar och våra egna erfarenheter av känslor och relationer, kan vi förstå konsten bättre! Tillsammans ser vi på både ny och gammal konst, pratar om vad vi ser och känner, och härmar för att förstå mer. Kom på en lekfull och lärorik lektion, där vi lär av varandra genom nya sätt att ta till oss konsten.

 

Praktisk information

Kom med max 30 elever. Mindre grupper är att föredra. 

Lektionen är bokad då ni fått bekräftelse via mail. 

Berätta för dina elever om vad som gäller under museibesöket. Se bilagan "Förberedelsehäfte"  till höger på sidan för information inför ert besök. Studera gärna dokumentet tillsammans med klassen!

När vi har stängt (före 11.00 samt måndagar) kan ni inte gå själva på Göteborgs konstmuseum utan släpps in av er konstpedagog fem minuter före lektionen och blir följda ut när den är slut. Möjlighet att äta matsäck finns alla dagar utöver måndagar, meddela i förväg om detta önskas.

Har din klass speciella behov? Informera gärna om det i din bokning. Här kan du läsa mer om tillgängligheten på museet: https://goteborgskonstmuseum.se/besok-museet/tillganglighet/

För personer med hörselnedsättning tillhandahåller vi Whispers guidesystem. Meddela gärna i förväg om behov finns.

Har du nyanlända elever, välkomstklasser, språkintroduktionsklasser, SAS eller SFI? Du vet väl att det finns speciella lektioner på lätt svenska?

Om ni önskar att lektionen utförs på annat språk än svenska så innebär det ett språktillägg på 500:- som täcker konstpedagogens extra inläsning. Skriv ert önskemål tydligt i bokningen.

Kostnad för skolor utanför Göteborgs stad 450 kr.