Öppet för förskola och lågstadieklasser

  • Filosofi
  • Historia
  • Identitet
  • Konst och bild
  • Lyssna och prata
  • Normer
  • Etik och värderingar
  • Samtidskonst
  • Existentiella frågor
  • Myter och sagor

Första torsdagen i månaden har vi extra öppet för förskolegrupper och skolklasser till och med åk 3. Vi vet att det kan vara svårt att komma efter kl 11 när museet öppnar, så mellan kl 9-11 är ni välkomna att ströva runt i museet på egen hand i lugn och ro. Ingen föranmälan görs och ni betalar ingen avgift. Givetvis går det också bra att komma under ordinarie öppettider från kl 11 tisdag-fredag.

Torsdagar kl 9-11 våren 2022:


3/2

3/3

7/4

5/5

2/6


Varmt välkomna till Göteborgs konstmuseum!


Praktiska saker att tänka på

Besöket sker i egen regi utan våra konstpedagoger närvarande. Du som pedagog/lärare leder och ansvarar för din grupp inne på museet. Det är viktigt att berätta för eleverna att de inte får röra vid några konstverk och att gruppen är samlad när ni går runt i museet.

Ni börjar besöket med att skriva in er i receptionen. Kläder och väskor kan behöva låsas in i våra skåp.

För att läsa mer om tillgängligheten på museet, klicka på "Öppna länk" under "Mer information" till höger på sidan.

Läs gärna igenom vårt förberedelsehäfte tillsammans med barngruppen eller klassen innan ert besök. Du kan ladda ner det till höger på sidan.

Är din grupp i behov av bildstöd? Ladda gärna ner våra pekkartor till höger på sidan.


Information med anledning av coronaviruset

Vi följer myndigheternas rekommendationer noga och har gjort ett antal förändringar för att våra besökare och medarbetare ska kunna känna sig trygga.

Vi utgår från att ni allesammans är symptomfria och att ni tar med er det förhållningssätt ni tillämpar på förskolan/skolan för att minska smittspridningen även under museibesöket. Det är några saker vi vill be er att tänka lite extra på:

·         Håll gruppen samlad under besöket, dvs låt ingen gå iväg på egen hand

·         Håll minst 2 meters avstånd till andra besökare och tänk på avståndet också till oss som arbetar på museet

·         Om det redan är en annan grupp i någon av salarna så invänta att de går vidare innan ni går in

·         Ett sällskap åt gången i hissarna

 

Prata gärna med värdarna om du har frågor.