Konst och kompisar

  • Filosofi
  • Identitet
  • Konst och bild
  • Lyssna och prata
  • Normer
  • Etik och värderingar
  • Svenska
  • Existentiella frågor


Vän, kompis, polare och lekkamrat – det finns många ord för vänskap. Hur är en bra kompis? Kan du vara kompis med en katt och är kråkor kompisar med andra kråkor? Vänskap kan ge självförtroende och trygghet. Vänner kan trösta, leka och stötta varandra. Det finns många bra exempel på hur vi kan vara bra kompisar i konsten.

Tillsammans pratar vi om varför vi har vänner och de betydelsefulla funktioner en vänskap kan ha för människor.

Lektionen åldersanpassas.

 

Praktisk information

Kom med max 30 elever. Mindre grupper är att föredra. 

Lektionen är bokad då ni fått bekräftelse via mail. 

Berätta för dina elever om vad som gäller under museibesöket. Se bilagan "Förberedelsehäfte"  till höger på sidan för information inför ert besök. Studera gärna dokumentet tillsammans med klassen!

När vi har stängt (före 11.00 samt måndagar) kan ni inte gå själva på Göteborgs konstmuseum utan släpps in av er konstpedagog fem minuter före lektionen och blir följda ut när den är slut. Möjlighet att äta matsäck finns alla dagar utöver måndagar, meddela i förväg om detta önskas.

Har din klass speciella behov? Informera gärna om det i din bokning. Här kan du läsa mer om tillgängligheten på museet: https://goteborgskonstmuseum.se/besok-museet/tillganglighet/

För personer med hörselnedsättning tillhandahåller vi Whispers guidesystem. Meddela gärna i förväg om behov finns.

Har du nyanlända elever, välkomstklasser, språkintroduktionsklasser, SAS eller SFI? Du vet väl att det finns speciella lektioner på lätt svenska?

Om ni önskar att lektionen utförs på annat språk än svenska så innebär det ett språktillägg på 500:- som täcker konstpedagogens extra inläsning. Skriv ert önskemål tydligt i bokningen.

Kostnad för skolor utanför Göteborgs stad 450 kr.