Studiematerial för högstadiet och gymnasiet: Forensic Architecture

  • Debatt och diskussion
  • Demokrati och jämställdhet
  • Grupparbete/övning
  • Lyssna och prata
  • Mode och Design
  • Etik och värderingar
  • Samhällskunskap
  • Workshop

Forensic Architecture

Forensic Architecture är en uppmärksammad researchgrupp som arbetar med design som verktyg vid brott mot mänskliga rättigheter. Vi har satt samman ett pedagogiskt material som presenterar hur Forensic Architecture arbetar och som ger exempel på hur deras metoder kan kopplas till elevernas egen vardag.

Till dig som är pedagog

Det här materialet är till för dig som tillsammans med dina elever vill utforska utställningen Forensic Architecture. Materialet är utformat i två delar, var av den första riktar sig till pedagogen. Där finner du förberedande material för att planera och genomföra lektionen. Den andra delen innehåller själva lektionsupplägget. Lektionen kan utföras både i helklass eller som en individuell uppgift där frågorna kan redovisas på valfritt sätt. Allt material finns tillgängligt digitalt.

Lektionens syfte är att visa hur Forensic Architecture arbetar med design som verktyg i brottsmål, och ge exempel på hur det kan kopplas till elevernas egen vardag. Vi hoppas att underlaget är användbart och du får gärna återkoppla dina synpunkter till oss på pedagog@rohsska.se.