Röhsska museet - Design & Konsthantverk

Röhsska museet är ett museum för design och konsthantverk. Museet samlar på historisk och samtida design och har idag ca. 50 000 föremål i sina samlingar. Med budskapet ”Design is everywhere” vill Röhsska museet vara en mötesplats för större frågor inom samhället där design, mer än någonsin, har stor betydelse – från demokrati och konsumtion, till hållbarhet och mänskliga rättigheter. Design och konsthantverk påverkar vår vardag och som design- och konsthantverksmuseum är vi en plattform där vi kan presentera lösningar, ställa frågor och fundera över designens roll i samhället och hur detta påverkar vårt beteende som brukare och konsumenter av design och konsthantverk.

Med våra museilektioner hoppas vi kunna ge nya ingångar till våra samlingar och utställningar, där barn och unga får nya perspektiv på sig själva, sin omgivning, historia och samtid.

Hösten 2023

I höst erbjuder museet lektioner för förskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningar. Leta föremål i ett Formbingo för små, upptäck Uppfinningar på 1700-talet eller fördjupa er i vad design är och kan vara i lektionen Vad är design? för alla åldrar. Välkommen att boka en museilektion för dig och din klass!

Lektionerna är kostnadsfria för skolor inom Göteborgs Stad. Utanför Göteborg stad kostar en lektion 510 kr.
Kontakt
Museipedagog: Amanda Eriksson
Telefon: 031-368 31 51 och 073-66 62 11 8
E-post: pedagog@rohsska.se


 

Kalendarium