Röhsska museet

Röhsska museet är ett museum för design och konsthantverk. Museet samlar på historisk och samtida design och har idag ca. 50 000 föremål i sina samlingar. Med budskapet ”Design is everywhere” vill Röhsska museet vara en mötesplats för större frågor inom samhället där design, mer än någonsin, har stor betydelse – från demokrati och konsumtion, till hållbarhet och mänskliga rättigheter. Design och konsthantverk påverkar vår vardag och som design- och konsthantverksmuseum är vi en plattform där vi kan presentera lösningar, ställa frågor och fundera över designens roll i samhället och hur detta påverkar vårt beteende som brukare och konsumenter av design och konsthantverk. 

Med våra museilektioner hoppas vi kunna ge nya ingångar till våra samlingar och utställningar, där barn och unga ges nya perspektiv på sig själva och vår samtid.

Våren 2022!

Under början på våren, i samband med de restriktioner som råder i samhället just nu, erbjuds digitala lektioner för förskolan, grundskolan och gymnasiet. Fysiska lektioner erbjuds gymnasiet med max 15 deltagare. Välj bland annat mellan en digital museilektion där designanalyser står i fokus med gruppövningar, eller upptäck skatterna gömda på museet i en interaktiv digital lektion för de små. Välkommen att boka en museilektion för dig och din klass!

Lektionerna är kostnadsfria för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor utanför Göteborgs stad kostar en lektion 450 kr.
Kontakt
Museipedagog: Amanda Eriksson
Telefon: 031-368 31 51 och 073-66 62 11 8
E-post: pedagog@rohsska.se


 

Kalendarium