Röhsska museet

Röhsska museet är Sveriges enda specialmuseum för design och konsthantverk. Museet samlar på historisk och samtida design och har idag ca. 50 000 föremål i sina samlingar. Med budskapet ”Design is everywhere” vill Röhsska museet vara en mötesplats för större frågor inom samhället där design, mer än någonsin, har stor betydelse – från demokrati och konsumtion, till hållbarhet och mänskliga rättigheter. Design och konsthantverk påverkar vår vardag och som design- och konsthantverksmuseum är vi en plattform där vi kan presentera lösningar, ställa frågor och fundera över designens roll i samhället och hur detta påverkar vårt beteende som brukare och konsumenter av design och konsthantverk. Med våra museilektioner hoppas vi kunna ge nya ingångar till våra samlingar och utställningar, där eleverna får nya perspektiv på sig själva och vår samtid.

Lektioner hösten 2021

Under hösten erbjuder vi från förskolan till gymnasiet digitala handledda lektioner, och med start i oktober lektioner på plats på museet. Under hela oktober månad delas en klass på fler än 15 elever in i två grupper. Ni kan bland annat följa med på en husvandring, boka en digital museilektion där dialog och designanalyser står i fokus med gruppövningar, möta magiska väsen för de små och lära om uppfinningar och form på 1700-talet.

Lektionerna är kostnadsfria för skolor inom Göteborgs Stad. För skolor utanför Göteborg stad kostar en lektion 450 kr.

Välkommen att boka en museilektion för dig och din klass!
Kontakt
Museipedagog: Amanda Eriksson
Telefon: 031-368 31 51 och 073-66 62 11 8
E-post: pedagog@rohsska.se