Handbok: Vad är grejen med design?

Handboken är till för dig som är nyfiken på området design och hur design relaterar till vår omvärld. Kanske är du lärare eller studerande och vill hitta ingångar till området - eller bara nyfiken på design i allmänhet? 

Handboken tar upp exempel på design i vår samtid, men ger också historiska berättelser för att ge ett sammanhang om hur då och nu kan hänga ihop. Designens uttryck varierar in i det oändliga, och i stället för att presentera genrer, stilar och designområden bjuder vi in till åtta teman som beskriver några av våra samtida utmaningar. 

I de olika avsnitten får du möta exempel på designföreteelser som tematiskt hör samman – men som kan skilja sig milsvitt i form, funktion och estetik. Till varje avsnitt finns frågor som kan vara ett personligt stöd i att fortsätta reflektera och tänka kring design och dess roll i vår samtid. Om du använder dig av boken i din roll som pedagog kan frågorna inspirera till fortsatt arbete med de olika områden som presenteras. Med förhoppning om att handboken kommer dig till glädje!Utgivningen av designhandboken Vad är grejen med design? är ett samarbete mellan Förvaltningen för kulturutveckling och Röhsska museet.