Digital lektion: Vad kan det vara för något? (HT21)

  • Grupparbete/övning
  • Lyssna och prata
  • Mode och Design
  • Etik och värderingar
  • Slöjd och Konsthantverk
  • Humor

Om ni bara visste vad märkliga, knepiga, roliga, onödiga och smarta prylar som har designats genom tiderna. Tillsammans med en pedagog tittar vi på några av de mest ovanliga föremålen i Röhsskas samling. Elevernas gissningar för museilektionen framåt. Vad ska bort, vad hör ihop, vad kan det vara för något?

Övrig information

Lektionen är baserad på handledning av museipedagogen och interaktivitet med eleverna. Lektionen drivs framåt genom dialog, fantasi och nyfikenhet. Då lektionen är digital är det viktigt att skolan använder en skärm som alla eleverna har möjlighet att se och lyssna till. Vid tillfällen kommunicerar vi även genom samtal, därav viktigt med möjlighet till mikrofon som eleverna kan prata i. Innan lektionen sätter igång skickar museet ut en länk via plattformen Teams, som vi tillsammans testar ca. 10 minuter innan lektionen startar. Obs! Till Teams-inbjudan trycker du på länken som kopplas upp via webben. Det krävs alltså inte att du på skolan har denna plattform nedladdad.