Digital workshop: Analysera formen (HT21)

  • Debatt och diskussion
  • Grupparbete/övning
  • Historia
  • Konst och bild
  • Lyssna och prata
  • Mode och Design
  • Etik och värderingar
  • Slöjd och Konsthantverk
  • Workshop

Form och design omger oss dagligen och spelar stor roll för hur vi lever våra liv. För många är design ett sätt att berätta något om sig själv – genom kläderna vi bär, tekniken vi använder och prylarna vi omger oss med. Men design handlar inte enbart om kommersiella produkter. Design kan också utgöra viktiga verktyg för kommunikation samt fungera som en del av lösningen på våra samtida och framtida frågeställningar. Kort sagt – design påverkar det mesta som omfattar våra vardagsliv och det samhälle vi lever i. Allt och inget kan vara design!

I den här digitala lektionen djupdyker vi i utvalda föremål från Röhsska museets samlingar och analyserar dess funktion, hur föremålet är präglat av sin tid och om dess påverkan på människan. Genom gruppövningar och diskussioner får eleverna värdefulla verktyg i att analysera ett föremåls material, teknik och uttryck!Övrig information

Vi använder oss av tjänsterna Google Meets eller Microsoft Teams. Ange vilken plattform du önskar använda dig av i kommentarsfältet för din bokning. Efter inbokad lektion kontaktas du av en av museets pedagoger för genomgång av det tekniska upplägget. Här kommer vi tillsammans överens om vilken lösning som passar er bäst. 

När lektionen bokats skickas ett arbetsblad till dig. Arbetsbladet innehåller material som du behöver dela med eleverna innan lektionen startar. Om lektionen hålls i klassrummet kan arbetsbladet med fördel skrivas ut och tilldelas eleverna gruppvis. Om eleverna istället arbetar hemifrån kommer materialet behöva delas digitalt. Detta kan göras i samband med att lektionen börjar och det är du som lärare som ansvarar för att eleverna får tillgång till materialet.