Digital lektion: Floden - Ett drömspel

  • Demokrati och jämställdhet
  • Historia
  • Samtidskonst
  • Teater och Drama
  • Barnkonventionen

Välkommen att följa med Drömmaren genom olika berättelser som hon fiskar upp ur floden!

Drömmaren har hamnat i en flod, ett vattendrag som rymmer tusentals berättelser. Vilka känslor, historier och äventyr flyter, forsar och rinner förbi? På ytan flyter berättelserna som Drömmaren känner igen – de där som har berättats om och om igen. Men under ytan, i djupet och på botten, virvlar dom glömda och gömda. 

När Drömmaren hittar några nycklar blir allt möjligt. Vad leder nycklarna? Vilka berättelser kan öppnas nu?

Lektionen och föreställningen görs av skådespelararen Ulrica Flach och är skapad med inspiration från boken Vad är en flod? av Monika Vaicenaviciene men den kopplar även an till den pågående utställningenGöteborgs Konsthall och Göteborgs 400-årsfirande. Floden - ett drömspel handlar om rätten till sin egen berättelse. Om en plats som förändras utifrån barns perspektiv men också utifrån djuren och naturens perspektiv. 

Föreställningen är interaktiv och lämnar plats för barnen att vara med och utforska rörelser och ge uttryck för känslor. Lektionen ställer också frågor om vilka historier som blir berättade eller inte. Hur kan vi hitta dom bortglömda berättelserna?

Vilka historier hittar vi kring Göta Älv om vi gräver djupare? Kanske den om barnen som fick sluta bada när viken blev en kolhamn? Kanske om urdjuret på älvens botten? Eller historier om orättvisor eller om spänning och magi?

Bilaga: Ladda ner en lärarhandledning som kan användas för att fördjupa berättelsen och föreställningens tematik med barnen på förskolan.