Vad sparar du och varför?

  • Film
  • Historia
  • Identitet
  • Lyssna och prata
  • Samtidskonst


Vad är egentligen ett arkiv? Har du själv ett arkiv eller till och med flera?

Lektionen kopplar an till Göteborgs 400-årsjubileum och i både teori och praktik undersöker vi vad ett arkiv kan vara. Vi för en dialog om vad som sparas och varför utifrån en enkel övning. Eleverna utgår från bilder som de väljer själva.  Med inspiration från en kortfilm diskuterar vi hur eleverna kan skapa en berättelse utifrån bilder och vad de skulle vilja förmedla.

Lektionen avslutas med ett samtal om självbild, dåtid, nutid och framtid. Vad är det egentligen som sparas genom historien och vad är det som slängs bort eller försvinner? Vad skulle elevernas egna bildarkiv berätta om dem själva? Om eleverna fick förmedla en bild av sig själva/Göteborg/Sverige/världen till framtiden – vad skulle de vilja lyfta fram?

Granska bildernas budskap och deras påverkan. Vad kommer den utvalda bilden säga framtiden? Här ges eleven möjlighet till att tolka och kritiskt granska massmediers budskap och påverkan. 

Lektionen kopplar an till Skolverket bild, åk 7-9 och GY:
Lektionen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med
bilder för att uttrycka budskap, kombinera bild, ljud och text i eget bildskapande samt tolka
och kritiskt granska massmediebilders budskap och påverkan.