Digital lektion: Vem tolkar Göteborgs historia?

  • Globala perspektiv
  • Historia
  • Lyssna och prata
  • Samhällskunskap
  • Samtidskonst


Göteborg firar 400 år. Vem tolkar stadens historia? Finns det olika historier?

Genom olika samtida konstverk följer vi spår från Göteborg till de möter andra platser, röster och historier. Kan ens en hamnstad som Göteborg förstås utan att se alla dess förbindelser till andra platser och historier? Vi tolkar gemensamt några av konstverken på Göteborgs Konsthall och kommer därmed också in på större frågor kring både historia och nutid. Hur ser vi spåren av både det lokala och det transnationella i historien respektive i nutiden? Går det ens att särskilja de olika perspektiven? Vi pratar om källkritik, historisk korrekthet och vilka spår som finns kvar – eller har blivit utsuddade. Om vilka skrivs historia och för vem?

Denna dialogbaserade lektion utgår från utställningen på Göteborgs Konsthall, som är en del av GIBCA - Göteborgs internationella konstbiennal. För biennalen står den s.k. Franska Tomten i centrum – ett kvarter vid Packhusplatsen i Göteborg. I utbyte mot att Frankrike kunde använda tomten som frihamn fick Sverige 1784 en koloni i Västindien: Saint-Barthélemy.

I lektionen ges stort utrymme för eleverna att både utforska och uttrycka sina perspektiv på stadens historia och nutid. 

Lektionen kopplar an till Skolverket bild, åk 7-9 och GY:
Lektionen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera med
bilder för att uttrycka budskap, kombinera bild, ljud och text i eget bildskapande samt tolka
och kritiskt granska massmediebilders budskap och påverkan.