Suffragette - Föreläsning online i samband med filmen

  • Demokrati och jämställdhet

En inspelad föreläsning av Lisa Lindén kommer att skickas ut i samband med filmen Suffragette.

Lisa Lindén började arbeta med jämställdhetsfrågor 2001 som en av de första konsulterna inom fältet och har gedigen erfarenhet från en rad branscher inom privat och offentlig sektor.

Lisa är magister i genusvetenskap vid Göteborgs universitet och är verksam som föreläsare, dramaturg, skribent samt som processtöd i förändringsarbete med inriktning mot jämställdhet och icke-diskriminering.

Text ur: netafen.se