För lärare: Konstjakten


Konstjakten är ett material framtaget för lärare och elever på grundskolan. Det riktar sig till elever åk 2-5 men kan även användas av yngre eller äldre elever med hjälp av lärarens vägledning och justering av materialet.

Syftet med Konstjakten är att ge dig och dina elever verktyg att på egen hand utforska konstens värld. Det rör vid flera punkter som går att koppla till grundskolans läroplan (Lgr11), så som:

  • Övning i det svenska språket
  • Normer och värderingar
  • Moral och etik
  • Kulturhistoria
  • Matematiskt tänkande 
  • Digitalt kunskapssökande och informationsbearbetning
  • Bild som estetiskt uttrycksmedel
     

Konstjakten utgår från museets digitala plattform Sök i samlingen. Genom tilldelade sökord letar ni er fram till rätt konstverk. Läraren använder sedan det textmaterial som finns medskickat i Konstjakten för att diskutera tillsammans och eventuellt utföra praktiska moment.

Materialet är uppdelat i olika teman. Vissa teman innehåller flera praktiska övningar och andra ett avslutande praktiskt moment. Du som lärare väljer själv om du vill dela upp materialet över fler lektioner eller avsätta en hel lektion för er konstjakt. 


Det finns olika sätt som ni som klass kan välja att arbeta med materialet: 

 

Gemensamt i helklass
Koppla upp din dator till en storskärm och sök gemensamt hela klassen.

I minde grupper
Eleverna samarbetar i enskilda mindre grupper för att söka fram rätt verk. När alla hittat rätt konstverk leder läraren diskussionen och övningarna utifrån medföljande textmaterial.

Enskilt
Varje elev söker själv upp rätt konstverk på sin egen enhet. När alla hittat rätt leder läraren diskussionen och övningarna utifrån medföljande textmaterial. Det här arbetssättet rekommenderas vid distansundervisning.


Till höger på sidan hittar du nedladdningsbara pdf:er indelade efter teman. Där finns också en introduktion till materialet och en instruktion till Sök i samlingen. 


Lycka till!

Med vänlig hälsning,
Göteborgs konstmuseum

 

Har du frågor eller synpunkter på Konstjakten?

Mejla till Freja Holmberg, intendent för pedagogik: freja.holmberg@kultur.gotebog.se