Konst i Eriksbo - Kan en sten bli en häst? Projekt

Ett samarbetsprojekt med förskolorna i Eriksbo.

Konstpedagog Subani Melin kommer till er förskola på en onsdagsförmiddag med Workshopen Konst i Eriksbo - Kan en sten bli en häst? Varje workshop är cirka 30-45 minuter lång. Workshopen fördelas på 2-3 workshops under samma förmiddag.

”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer”  

”Barnen ska få möjligheter att förundras och utveckla sin förmåga i att utforska, kommunicera och reflektera” 

Läroplan för förskolan, Lpfö18