Ljud i en vattenreservoar

En musikföreställning och guidad tur genom gamla vattenreservoaren i Gråberget som sedan 4 år förvandlats till Kulturtemplet.
Inne i denna ruinliknande stenbyggnad gömmer sig en akustisk skatt som vi tillsammans med Jorge Alcaide får vara med att upptäcka.
Med en efterklang på ca 17 sekunder skapas här en magisk resa in i ljudens värld som främjar lyssnandet och långsamheten.
Guidningen är både performativ och interaktiv där också eleverna bjuds in att delta och skapa ljud i denna unika miljö.
Det gäller att ge plats åt varandra och att lyssna ovanligt mycket. Genom olika stationer där olika slags ljud presenteras leds dem längre och längre in i bergets mörker och magi.
Ljuset växer och deras egna röster får avsluta den ca 45 min långa föreställningen


Observera att genomförandeplatsen inte är tillgänglighetsanpassad och att det kan vara lite svalt inne i reservoaren.