Hej Konsthallen!


En lektion med fokus på dialog och på mötet med platsen och konsten. 

Hej Konsthallen! är en lektion som bygger på aktiv dialog med barnen om vad de ser och upplever i mötet med Göteborgs Konsthall som plats och utställningsrum. Vi börjar lektionen vid fontänen Poseidon på Götaplatsen, och pratar kort om platsen, skulpturerna och byggnaderna runtomkring. Vi fortsätter med att undersöka hur det känns att gå uppför trapporna och öppna den tunga porten till konsthallen. Vilken upplevelse får eleverna av byggnaden och vad händer inne i den? I utställningen möts vi av en mängd olika konstverk, många sinnliga som öppnar för olika tolkningar. Vilka konstverk fastnar barnen för och hur tolkar de dem? Vad väcker konsten för tankar? Konstpedagogen ställer frågor och erbjuder olika verktyg för att öppna upp berättandet om konsten som vi ser.

Målet med lektionen är att sätta barnens upplevelse i fokus och att de aktivt deltar i samtalet och genom detta utvecklar sina kommunikativa och begreppsliga förmågor. Det ges tillfälle att öva språk och rumsupplevelser i förhållande till sig själv och konsthallens miljö.

Lektionen anpassas efter barnens ålder och upplägget kan därför variera något.

Koppling till läroplan och mål:

”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer”  

”Barnen ska få möjligheter att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera” Läroplan för förskolan Lpfö18

Grundskolan: I mötet med (…) estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.” 
Lgr 11 5.18, svenska i grundskolan