Konstpromenad i närområdet


Göteborgs Konsthalls konstpedagog kommer till er förskola för att gå på konstpromenad med barnen och pedagogerna. Vad kan vi hitta för konstverk i närheten av förskolan? 

Kan ett konstverk vara både en lekplats och ett konstverk? Vad kan man ha ett konstverk till mer än att titta på det? Går det att göra något mer?

Konstpedagogen inleder med att prata om vad konst kan vara och hur den kan se ut. Sen går vi konstpromenad tillsammans och ser om vi kan hitta några konstverk runt förskolan. När vi hittar ett konstverk undersöker vi det tillsammans. Vad ser det ut som? Vad tror vi att det är? Vad är det till för? Vilka färger känner vi igen? Konstpedagogen har med sig tejp, garn och färger som går att använda för att förstärka och fördjupa upplevelsen av de olika konstverken. På slutet av lektionen summerar vi vad vi gjort och vad vi sett innan vi går tillbaka till förskolan. Här ges tillfälle för att öva språk och rumsupplevelser i förhållande till sig själv och sin närmiljö.

Lektionen är utvecklad tillsammans med förskolaområdet Hjällbo/Eriksbo i projektet ”Kan en sten bli en häst”?

Koppling till läroplan: 

”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande. De ska få möjlighet att utforska, reflektera kring och beskriva sin omvärld. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer”  

”Barnen ska få möjligheter att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera” 
Läroplan för förskolan Lpfö1